CONFEUROPA IMPRESE in the world-partenerul UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET

Noi parteneriate pentru proiecte viitoare ale Universității Spiru Haret

CONFEUROPA IMPRESE in the world-partenerul UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET

Cititorii publicației Opinia Națională sunt probabil familiarizați cu unul din conceptele de formare practicate de Universitatea Spiru Haret, cel de educație antreprenorială. Chiar dacă rolul pregătirii teoretice rămâne important, orientarea studenților, masteranzilor și chiar a absolvenților către obiective antreprenoriale dobândește noi dimensiuni. Pentru a fi operațional acest concept este nevoie să existe conexiuni între universitate și ceea ce numim generic lumea afacerilor.

În acest context Universitatea Spiru Haret a semnat recent un Protocol de parteneriat cu asociația CONFEUROPA IMPRESE in the world. Printre obiectivele parteneriatului se află, la fel ca și în alte parteneriate similare cu mediul de afaceri, promovarea cooperării dintre organizații în domeniul educațional, al inovării-dezvoltării-cercetării și promovării reciproce, prin organizarea şi realizarea în comun a unor evenimente şi/sau programe comune, crearea unui climat și a unei culturi de parteneriat puternic centrate pe cooperare eficientă, reciproc avantajoasă.

 

Prezentăm în continuare câteva date de referință despre noul și prestigiosul nostru partener.

Asociația CONFEUROPA IMPRESE in the world are atașat în funcționarea ei Sistemul Confeuropa Imprese . Ambele, formând un tot unitar, definesc un set de căi comune de acțiune și împărtășesc obiective specifice. Prin combinarea asociației CONFEUROPA IMPRESE in the world cu sistemul ei propriu menționat mai sus se derulează inițiative de interes comun cu lumea economiei și finanțelor, cu instituțiile naționale, europene și internaționale, cu asociațiile de afaceri, cu administrația publică, cu instituțiile de educație, cultură, cercetare, știință, tehnologie, politică, cu cele de informare, cu partenerii sociali și cu societatea civilă.

 

Structura organizatorică a CONFEUROPA in the world

CONFEUROPA in the world are următoarele departamente:

– Artă, cultură, educaţie, formare, universitate

– Activităţi non-profit

– Asigurare şi broker financiar

– Comerţ, turism, horeca

– Energie şi mediu

– Infrastructură, transport, logistică

– Internaţionalizare şi relaţii instituţionale

– Companii mici şi mjlocii

– Politici comunitare şi internaţionale

– Politici de coeziune teritorială

– Politici industriale pe domenii specifice ( agroalimentară, lemn, textil-modă-accsorii, etc)

– Profesii şi servicii

– Sănătate, medicină, farmacie, sport şi bunăstare

– Presă şi comunicare

– Tehnologii de informaţie şi comunicare.

 

Internaţionalizarea – obiectiv major pe care îl are CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese

CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese promovează și susțin companiile în proccesul de internaționalizare. Are loc susținerea partenerilor și a companiile asociate încă din primele etape ale pregătirii pentru internaționalizare, studiind piața de referință, reglementarea și impozitarea acesteia, verificând oportunitatea de a accesa forme de finanțare subvenționată și revizuind contractele internaționale.

Pentru proiectele concrete de internaţionalizare CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese lucrează alături de parteneri și companii pentru a cunoaște piețele externe, pentru a identifica noi oportunități, pentru a consolida relațiile internaționale, pentru a gândi strategic prezența companiilor în lume.

CONFEUROPA in the world este capabilă să organizeze şi să sprijine în misiuni antrprenoriale pentru parteneri şi companii asociate care au interese în internaţionalizare. Misiunile antreprenoriale sunt realizate cu spijinul întotdeauna decisiv al reţelei de contacte a 3 CONFEUROPA in the world, al reprezentanţilor asociaţiilor de afaceri, al camerelor de comeţ şi al instituţiilor diplomatice ale lumii.

 CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese au încredere că reţeaua de intenaţionalizare favorizează conslidarea şi dezvoltarea economico-comercială a partenerilor şi a companiilor pe pieţele externe. Reţeaua de internaţionlizare este mereu utilă pentru aprofundarea oportunităţilor de colaborare comercială, industrială, de investiţii.

Pentru atingere obiectivelor asumate, CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese utilizează cele mai moderne instumente de promovare sau comunicare. Pentru că reprezintă o organizaţie dinamică având o reţea largă de pateneiate şi birouri în întreaga lume, CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese pot fi un sprijin util în procesul de intenaţionalizare prin furnizarea de informaţii, asistenţă, consultanţă şi instruire.

 

Potenţialul de care dispune CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese

CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese conectează în prezent companii care reprezintă 49 de ţări. Susţierea se realizează inclusiv prin birouri permanente aflate în ţări precum Italia ( Roma, Siracuza, Milano), SUA ( New York), Emiratele Arabe Unite (Dubai), România ( Bucureşti), sau prin parteneri locali acoperind toate continentele.

 

Alte implicaţii ale internaţionalizării urmărite de CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese

Un obiectiv al internaționalizării este creșterea valorii companiilor prin sporirea atât a dimensiunii cât și a competitivității lor. Este o abordare complxă, reprezentând un mix cantitate-calitate foate rar abordat în managementul afacerilor.

Internaţionalizarea, aşa cum o proiectează CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese, presupune un set de norme de etică şi management corporativ. Organele de conducere ale 4 CONFEUROPA in the world adoptă întotdeauna comportamente bazate pe principii de responsabilitate etică, socială şi de corectitudine, atât la nivel intern cât şi faţă de terţi.

 

Precizare finală

CONFEUROPA in the world și Sistemul Confeuropa Imprese vor spijini inclusiv poiectul Şcoala de vară „ Made in Italy” al Universităţii Spiru Haret în colaborare cu Institutul TESEO din Italia.

Conducerea CONFEUROPA in the world este disponibilă să răspundă la întrebări ale cititorilor publicaţiei Opinia Naţională privind activitatea şi proiectele pe care le desfăşoară.

 

Conf.univ.dr. Băluţă Aurelian Virgil